Şarap gibi kadın böyle… sex, porno sex sikiş Şarap gibi kadınkanın çağdaş felsefi tartışmasına önemli bir katkıydı. 2003ün Martında, Irak savaşından önce, .Rumsfeldin bilinen ve bilinmeyen arasındaki ilişkiyi.ortaya koymasıyla vücut buldu. Evvela bilinen bilinen lerin olduğunu söyledi. Bildiğimizi bildiğimiz şeyler vardır. Mesela o zamanlar Saddamın Irakın devlet başkanı olduğunu biliyorduk. Pekala, her şey açık. Sonrasında bilinen bilinme böyle…,

Category:

Kızlık bozma

Tags:

, , ,

Comments are closed.